Nowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021 w Warszawie

BARTOSZ DĄBROWA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

W czwartek, 23 kwietnia, Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. Zaktualizowany został harmonogram przebiegu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego.Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.  

Dlaczego zmieniamy harmonogram?

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie stanu epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej uniemożliwiają sprawną realizację budżetu obywatelskiego w Warszawie. W obecnej sytuacji pracownikom urzędu trudno przeprowadzić rzetelną ocenę zgłoszonych projektów. Również organizacja głosowania w czerwcu tak, aby przeprowadzić je w sposób bezpieczny dla mieszkańców, wydaje się ryzykownym przedsięwzięciem.

Co się zmienia?

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br., aby możliwe było przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. 

Autorzy projektów będą mogli zgłaszać odwołania już w dniu ogłoszenia wyników oceny, czyli 24 czerwca br. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia br.

Autorzy projektów mają prawo do wycofania swojego projektu do 17 sierpnia br.

Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 15 września br., a wyniki ogłosimy 30 września br.

Pozostałe zasady regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się.

Co z realizacją projektów, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu?

Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna umożliwi ich pełną realizację. Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie jest obowiązkowa i wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców Białołęki przeznaczono ponad 3,9 mln zł.

Źródło: www.bialoleka.waw.pl