MOJA

Stowarzyszenie "Białołęka Przyszłości"

Stowarzyszenie „Białołęka Przyszłości” to pierwsza młodzieżowa organizacja na Białołęce, założona przez uczniów i studentów, których celem jest wzmacnianie aktywności społecznej młodzieży.

Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Jednostka pomocnicza miasta stołecznego Warszawy, której celem jest rozwiązywanie istotnych problemów dzielnicy oraz współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy.

Stowarzyszenie
"Młodzi Demokraci"

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” to jedna z największych politycznych organizacji młodzieżowych w Polsce, której celem jest zwiększanie udziału młodych ludzi w życiu publicznym w duchu wartości proeuropejskich i demokratycznych.

!!!GŁOSOWANIE!!!
BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

  • Pumptrack na Białołęce (nr 95)
  • Budowa azylu na przejściu dla pieszych na ul. Światowida w rejonie wjazdu na myjnię (nr 19)
  • Rowerowe P&R - parkuj i jedź! (nr 64)
  • Montaż punktowych elementów świetlnych (kocich oczek) na Wale Rajszewskim (nr 103)