MOJA

Stowarzyszenie "Białołęka Przyszłości"

Stowarzyszenie „Białołęka Przyszłości” to pierwsza młodzieżowa organizacja na Białołęce, założona przez uczniów i studentów, których celem jest wzmacnianie aktywności społecznej młodzieży.

Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Jednostka pomocnicza miasta stołecznego Warszawy, której celem jest rozwiązywanie istotnych problemów dzielnicy oraz współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy.

Stowarzyszenie
"Młodzi Demokraci"

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” to jedna z największych politycznych organizacji młodzieżowych w Polsce, której celem jest zwiększanie udziału młodych ludzi w życiu publicznym w duchu wartości proeuropejskich i demokratycznych.