Eduwarszawa.pl – warszawski system edukacji zdalnej

BARTOSZ DĄBROWA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje systemowe rozwiązanie wspomagające funkcjonowanie stołecznej oświaty. Trwają prace nad wdrażaniem nowoczesnego projektu pozwalającemu wszystkim nauczycielom i uczniom korzystać z Microsoft Office 365, w szkole i w domu.

Czym jest Eduwarszawa.pl?

Eduwarszawa.pl to nie tylko narzędzia do pracy zdalnej, pakiet biurowy Microsoft Office 365 ProPlus, poczta elektroniczna, ale też możliwość integracji z e-dziennikiem, arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i innymi, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów  oraz pracowników administracji. To nowa, bezpieczna, wygodna i wiarygodna przestrzeń, do której stopniowo przenoszone  będą kolejne procesy związane z organizacją warszawskiej oświaty. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do Minecraft: Education Edition, czyli wersji edukacyjnej popularnej gry Minecraft.  Docelowo każdy uczeń oraz pracownik uzyska dostęp do usług Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszego pakietu Microsoft Office 365 ProPlus.To pełna i najbardziej rozbudowana wersja pakietu Office w ofercie Microsoft, pozwalająca na instalację aplikacji pakietu biurowego na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach użytkownika, zawierająca aplikacje: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access w najnowszej wersji z prawem do aktualizacji.     

Epidemia a edukacja zdalna

Obecna, trudna sytuacja epidemiczna potwierdziła słuszność przyjętej strategii rozwoju procesów edukacyjnych w mieście, ponieważ to nowe środowisko pracy ułatwi również zdalne nauczanie dzieci i młodzieży. Pakiet zakupionych przez ratusz narzędzi przeznaczony jest dla ponad 208 tys. uczniów i 30 tys. nauczycieli.

Etapy realizacji projektu Eduwarszawa.pl

Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmie grupę szkół znajdujących się w pięciu dzielnicach: Praga-Południe, Targówek, Ursynów, Wawer i Żoliborz jeszcze w  kwietniu br. To łącznie ponad 13 000 uczniów i ok. 1300 nauczycieli.  Kolejny etap nastąpi po ogłoszeniu zaktualizowanego kalendarza bieżącego roku szkolnego, najprawdopodobniej w lecie. Szkołom już korzystającym z Office 365 ułatwione zostanie przeniesienie dotychczas zgromadzonych zasobów edukacyjnych na platformę Eduwarszawa.pl. Środowisku oświatowemu zapewnione zostanie wsparcie i szkolenia.  Nauczyciele ze wszystkich warszawskich szkół i placówek  będą mieć możliwość uczestniczenia w specjalnie dedykowanych szkoleniach on-line dostępnych na platformie Microsoft Educator Center: https://education.microsoft.com/pl-pl. Każdy nauczyciel będzie mógł stworzyć na platformie swój profil i zdobywać nowe kompetencje w formule gamifikacji (można otrzymywać punkty, odznaki i certyfikaty).     

Warszawa działa dla edukacji

Dzięki dotychczasowej aktywności i współpracy licznych środowisk nasze dzieci i młodzież mają możliwość nauki w dzisiejszych, nietypowych warunkach. Jednym z celów projektu Eduwarszawa.pl jest systemowe i długoterminowe uporządkowanie i ułatwienie zdalnej pracy i nauki. Zachęcamy również wszystkich zaangażowanych w nową edukację do korzystania z innych form wsparcia. Odpowiadając na potrzeby warszawiaków, już w marcu uruchomiliśmy Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów, przygotowaliśmy Warszawskie Repozytorium Pomysłów pomocne w pracy zdalnej, prowadzimy zdalne szkolenia i tematyczne kursy e-learningowe.

Uruchomiliśmy użyczanie uczniom i nauczycielom wcześniej kupionego sprzętu (Zarządzenie nr 494/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 kwietnia 2020 r. ). Zachęcamy również do korzystania ze sprzętu komputerowego kupionego przez Urząd w ramach projektu ARGOS, współfinansowanego z funduszy europejskich. Projekt pozwolił na wyposażenie 135 pracowni w szkołach oraz 30 pracowni w instytucjach edukacyjnych, w których łącznie jest 2039 zestawów komputerów oraz 30 drukarek. Mamy więc dziś w swych dodatkowych zasobach 1200 laptopów z dostępem do Internetu, przeznaczonych dla potrzebujących wsparcia uczniów oraz 2039 stacjonarnych zestawów komputerowych i 30 drukarek dostępnych dla uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Warszawy.

Jesteśmy świadomi ogromnego wysiłku, jakiego podjęli się dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zmuszeni do  przeorganizowania w błyskawicznym tempie swojej dotychczasowej pracy. Wiemy też, jak dużego zaangażowania od rodziców wymaga obecna sytuacja. Staramy się wszyscy maksymalnie wykorzystać zebrane dotąd doświadczenia, ale mamy świadomość ograniczeń związanych z natychmiastową zamianą edukacji tradycyjnej na wirtualną.

Źródło: http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22203-eduwarszawapl-dla-ucznia-i-nauczyciela