Białołęcka oświata w dobie epidemii – pytania i odpowiedzi

BARTOSZ DĄBROWA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Na pytania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odpowiada Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pani Izabela Ziątek.

1.Czy w związku z tym, że konkursy na dyrektorów zostały zawieszone, sytuacja ta wpłynie na termin otwarcie nowego liceum na Zielonej Białołęce oraz szkoły na Ruskowym Brodzie?

Zawieszenie, a następnie wstrzymanie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora, nie ma wpływu na otwarcie nowego CLXV LO przy ul. Ostródzkiej 175,  oraz SP nr 361 przy ul. Ruskowy Bród 19.

2.Jak wygląda planowanie przyszłego roku szkolnego w kontekście pisma Prezydenta R. Trzaskowskiego ws. ograniczeń finansowych i kadrowych? W jaki sposób wpłynie to na obniżenie jakości oferty edukacyjnej naszych placówek oświatowych?

Ograniczenia finansowe, które będą obowiązywały od września 2020 r. mogą wpłynąć na jakość oferty edukacyjnej. Natomiast obecnie, sporządzane są projekty arkuszy organizacyjnych szkół i sytuacja może ulec zmianie. Obecnie, Biuro Edukacji zbiera informacje w sprawie zwolnień nauczycieli.

3.Czy w związku z obecną sytuacją i pismem Prezydenta Trzaskowskiego (dot. ograniczeń m.in. zmniejszenia liczby godzin świetlicy, ograniczenia liczby godzin pracy przedszkoli, itp.), są już informacje dotyczące planowanych etatów w placówkach oświatowych na rok 2020/2021? Czy są jakieś wytyczne w tej kwestii?

Organicznie liczby godzin opieki w przedszkolach i świetlicach szkolnych, ma przełożenie na liczbę pracujących nauczycieli.

4.Co się stanie, jeśli wstrzymanie konkursów na dyrektorów zostanie przedłużone, czy obecnie pracującym dyrektorom, którym będzie kończyła się kadencja w tym okresie, zostanie ona np. przedłużona? W jaki sposób będzie rozwiązana ta kwestia?

Przedłużenie kadencji dyrektora lub powierzenie stanowiska kandydatowi, w przypadku szkół nowo zakładanych , jest  określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Przepisy pozwalają na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r.

5.Jak będzie wyglądała sytuacja z zajęciami pozalekcyjnymi i zajęciami indywidualnymi, w ramach działań placówki oświatowej, czy będą realizowanie i w jakim procencie?

Dzielnica Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy brała udział w konkursie RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W ramach konkursu Dzielnica Białołęka przedłożyła 8 projektów na kwotę ponad 3,5 mln zł, w których wnioskowała o dofinansowanie na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i doposażenie 8 Szkół Podstawowych. 30 % każdego projektu będzie stanowiło doposażenie sal dydaktycznych. Z tych środków będą finansowane zajęcia dodatkowe.

ZADAJ PYTANIE!

Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Vivamus quis mi. Nulla porta dolor. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Praesent blandit laoreet.